Rensning af vejbrønde - Kloakservice

Vi udfører rensning af vejbrønde

Vejbrønde findes overalt i Danmark. og har altid tilhørende sandfang. Sandfanget skal sikre at kloakrørene ikke stopper til. Hvis et sandfang er ved at være fyldt, fungerer det slet ikke. Så vil kloakrørene hurtigt blive fyldt med snavs og stoppe til. Blandt andet derfor er det vigtigt at foretage rensning af vejbrønde med jævnlige intervaller.

Når vejbrønde renses er det vigtigt at gennemgå flere punkter. Tilløbs- og afløbsrør spules grundigt, riste rengøres, vejbrønde suger fri for slam og sand og andet som er i vejen for at vandet kan løbe uden problemer.

Privat, erhverv eller forening?

Vores kunder har ofte brug for løbende tømning og rensning af vejbrønde. Derfor er vi vant til at klare opgaven effektivt, men med den nødvendige grundighed. Det er ofte en grundejerforening, kommune eller stat som har ansvar for at tømme vejbrøndene. Ansvaret afhænger af hvem som ejer vejen. Rensning af vejbrønde skal sikre at vand ledes korrekt væk fra vejbanen, så uheld undgås. Vi har en lang række kunder, som får foretaget rensning af vejbrønde og sandfang, herunder ejer- og boligforeninger, erhvervskunder med parkeringspladser og mange andre. En serviceaftale hos os betyder at der altid er styr på jeres vejbrønde, og dermed overholder i jeres forpligtelse som vejejere.

Vejbrønd fyldt cigaretskodder - Rensning af brønde

Ring og få en fast aftale

Vi tilbyder dig gerne en kundetilpasset serviceaftale på rensning af vejbrønde og tømning af sandfang. Ring for effektiv kloakservice 24/7 på 22 155 156 eller send en mail til info@totalkloakservice.dk. Vi kører dagligt ud til opgaver på det meste af Sjælland, men primært i Storkøbenhavn og Nordsjælland.

Senest opdateret: 23. marts 2021

Kontakt Total Kloakservice

Ring til os døgnet rundt eller bestil kloakservice med det samme via vores bestillingsformular.

Døgnservice
kloakservice-doegnservice-stoppet-afloeb

Ved akutte kloakproblemer
kontakt vores 24/7 døgnservice
på tlf. 22 155 156