Jernbanespor - Vanding af skærver

Erfaring  med vanding af jernbaneskærver

Vi har de nødvendige kompetencer og køretøjer til at klare opgaver med vanding af granitskærver ved togspor og rekreative områder. Ved vanding af skærver vil formålet typisk være at holde luften fri for støv, så togførerne har optimalt udsyn på sporene.

Vores døgnservice betyder at vi kan klare opgaverne når som helst på døgnet, og alle ugens dage. Vi kører året rundt, også i weekender og på helligdage.

Vanding af jernbaneskærver - Granitskærver ved togspor

Kontakt os for assistance

Vi er vant til at køre forskellige tankvogne ud til vanding af skærver. Kontakt os her så vi kan drøfte jeres behov for hjælp. Ring til os på 22 155 156 eller send en mail til os på info@totalkloakservice.dk.

Senest opdateret: 23. marts 2021

Kontakt Total Kloakservice

Ring til os døgnet rundt eller bestil kloakservice med det samme via vores bestillingsformular.

Døgnservice
kloakservice-doegnservice-stoppet-afloeb

Ved akutte kloakproblemer
kontakt vores 24/7 døgnservice
på tlf. 22 155 156